Rothko Chapel - fot. Lalka Też Człowiek


Lalkomat to inicjatywa edukacyjno-artystyczna promująca teatr lalek, animacji i formy dla dorosłych. Naszym celem jest zaangażowanie całego środowiska lalkarskiego, poszerzanie wiedzy o tej gałęzi teatru, zmiana sposobu myślenia ludzi o lalkarstwie, jako o teatrze dla dzieci. Uważamy, że teatr animacji to kwintesencja teatralności – posługiwanie się piękną, niedosłowną, metaforyczną formą do przekazania ważnej, interesującej treści. Projekt to inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Teatrologów „Dalej” działającego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie działamy we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 w ramach programu mikroGRANTY ESK.

 


belka odnośnikowa na stronie głównej - SPEKTAKLE.png


nasza relacja


belka odnośnikowa na stronie głównej.png