O Lalkomacie

Lalkomat to inicjatywa edukacyjno-artystyczna promująca teatr lalek, animacji i formy dla dorosłych. Naszym celem jest zaangażowanie całego środowiska lalkarskiego, poszerzanie wiedzy o tej gałęzi teatru, zmiana sposobu myślenia ludzi o lalkarstwie, jako o teatrze dla dzieci. Uważamy, że teatr animacji to kwintesencja teatralności – posługiwanie się piękną, niedosłowną, metaforyczną formą do przekazania ważnej, interesującej treści.

Od 26 kwietnia do 30 listopada 2016 roku działaliśmy we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 w ramach programu mikroGRANTY ESK.